X
 

درباره موسسه تهران

موسسه تهران، مطالعات کلان‌شهر، در نیمه دوم سال1390 و توسط جمع کوچکی از متخصصین معمار و شهرساز، به صورت نهادی مستقل، مردم‌نهاد و بدون هیچ ارتباط و وابستگی تشکیلاتی، دولتی و یا شهرداری تاسیس شده است. هدف اصلی این موسسه گذشته از ایفای نقش دیدبان تهران تأکید و یادآوری اهمیت شهر تهران، هم به عنوان پایتخت کشور و جایگاه تمدنی چند هزار ساله و هم به عنوان مکان زیست کنونی ما، به عموم شهروندان، مدیران و دولت‌مردان، و نیز متخصصین و هنرمندان، و بر انگیختن حساسیت ایشان نسبت به این شهر است تا بتوان دست در دست یک�%A

دات نت نیوک فارسی